Privacy

Informatie op deze site

Rouwbericht.nl hecht grote waarde aan de juistheid van de informatie op deze internetsite. Door technische of menselijke fouten kan informatie echter onjuist worden weergegeven (bijvoorbeeld een technische storing). Rouwbericht.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze internetsite.

Evenmin is Rouwbericht.nl aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste rouw- en condoleanceberichten en is Rouwbericht.nl niet aansprakelijk voor gelijkvormigheid van de plaatsingen met de werkelijkheid.

Verwijzingen en hyperlinks

Rouwbericht.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rouwbericht.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

(juli 2005)

Rouwbericht.nl
Jan Steenstraat 71
3362 XH Sliedrecht
Telefoon 0184 - 412 418
info@drechtstreek.nl